Het heilig vuur
Over de strijd tussen jodendom, christendom & islam

Peter Sloterdijk

Peter Sloterdijk, een van de meest uitdagende denkers van deze tijd, schreef een fascinerende studie over de drie godsdiensten die hun stempel op de westerse cultuur hebben gedrukt: jodendom, christendom en islam.

Sloterdijk analyseert de verschillen en overeenkomsten tussen de drie monothe´stische godsdiensten. Hij stelt dat de moeizame plaats van de godsdiensten in onze eeuw alleen begrepen kan worden als we het strijdbare Ún het karakter van deze godsdiensten in ogenschouw nemen. Volgens Sloterdijk worden jodendom, christendom en islam in onze tijd uitgedaagd om uit de illusie van een 'vreedzame co-existentie' te treden en over te gaan tot een (soms pijnlijke) dialoog. Alleen zo kunnen ze deel uitmaken van de nieuwe, interculturele samenlevingen die nu ontstaan.

644

Het heilig vuur

Het heilig vuur
Over de strijd tussen jodendom, christendom & islam

Peter Sloterdijk

 

okt 2008, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085065883
160 pagina's, Gebonden