In het belang van het kind
Gezien vanuit het kind en gezien vanuit de overheid

B. Levering & Andreas Kinneging

Deze twee lezingen gaan over 'het belang van het kind' gezien vanuit het kind en vanuit de overheid. De ene auteur is onderzoeker, de ander hoogleraar. Er komen actuele onderwerpen aan de orde, zoals de verplichte taaltoets en deelname aan een opvoedcursus. De auteur legt uit hoe de driehoek kind-ouder-overheid bekeken kan worden. Hij vindt dat het belang van het kind primair ligt in de pedagogische relatie met zijn of haar ouders en dat de inmenging van buitenaf beperkt moet blijven.

Er heerst een lichte vorm van maakbaarheidsoptimisme, hetgeen resulteert in een toespitsing van taken van onder andere Bureau Jeugdzorg en wijziging van de ondertoezichtstelling. Hij ziet als taak van de overheid om ongeluk te voorkomen, meer dan geluk te bevorderen. De tweede lezing start met een herziening van een kinderbeschermingsmaatregel, waarin de overheid zonodig de ouderlijke macht kan beperken en/of ontnemen. Dit stelt hij ter discussie en hij betrekt hierbij achtergrond en traditie; hij gaat terug tot Montesquieu. Daarna volgt een beschouwing over een andere benadering van kinderbescherming, en waaraan een goed gezin moet voldoen. De uitgave is vooral interessant voor lezers die werken met kinderen

632

In het belang van het kind

In het belang van het kind
Gezien vanuit het kind en gezien vanuit de overheid

B. Levering & Andreas Kinneging

 

2007, SWP
ISBN: 9789066658806
60 pagina's, Paperback