In de greep van de Titanen
Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie

A.P. Bos

Een aantal denkers uit de Griekse filosofie en het vroeg-christelijke traditie worden in dit boek behandeld aan de hand van het thema "titanisch zin-perspectief".

Met zin-perspectief wordt bedoeld een geheel van basisovertuigen en de daarmee samenhangende waardeoordelen. 'Het Titanische' verwijst naar het feit dat de mens, in het Griekse denken, wordt opgevat als een goddelijk wezen dat van zijn goddelijke waardigheid beroofd is en boete moet doen. Aan de hand van dit thema behandelt de schrijver de religieus-wijsgerige opvattingen van onder andere Parmenides, Plato en Aristoteles, maar ook van Philo van AlexandriŽ, Plotinus en Augustinus. Bos schrijft en geeft kritiek op de door hem behandelde denkers vanuit zijn reformatorische filosofie.

61

In de greep van de Titanen
Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie

A.P. Bos

 

1991, Buijten & Schipperheijn
ISBN: 9789060647455
132 pagina's, Ingenaaid