De actualiteit van Martin Heideggers 'Zijn en tijd'

Marc van den Bossche, Chrisjan Bremmers, Alfred Denker, Elisabeth den Hartog - de Haas, Ben Vedder, Gerben Meynen en Vincent Blok

Essays van verschillende auteurs die vetrouwd zijn met Heidegger's denken, ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van 'Sein und Zeit'

De auteurs van dit boek zijn allen al langer vertrouwd met het denken van Martin Heidegger. Dat geldt wel in het bijzonder voor Otto P÷ggeler, die Heidegger van zeer nabij heeft gekend en die met een ongeŰvenaarde eruditie als een van de eersten Heideggers werk uitlegde en wereldwijd doorgaf aan de wijsgerige gemeenschap.
De auteurs leggen getuigenis af van een brede en diverse receptie van Heideggers werk, in het bijzonder van Zijn en tijd. Verschillende auteurs hebben in hun uitleg teksten betrokken die in de laatste vijfentwintig jaar toegankelijk werden door publicatie in het kader van de Gesamtausgabe.
Sinds het verschijnen van de laatste in 1975, is de genese en ontwikkeling van de kwestie die Heidegger thematiseert onder de titel 'zijn en tijd' onderwerp geweest van inmiddels talloze studies.
Met name de editie van Heideggers colleges heeft het inzicht in de ontwikkeling van Heideggers denken verbreed en verdiept. De actuele receptie van Heideggers denken in de hier aangeboden studies loopt uiteen van een discussie met het wijsgerig pragmatisme dat volgens de auteur achterblijft bij Heideggers zijnsdenken (Marc Van den Bossche) tot de hedendaagse Franse filosofie waarin Deleuze zich met zijn immanentie-ontologie keert tegen de 'verinnerlijkte transcendentie' van Heideggers 'fundamentele ontologie' (Tinneke Beeckman), tot en met een poging om Heideggers denken te mobiliseren voor een discussie met cognitieve wetenschappen (Dirk Derom).
Pertinente traditionele thema's in de filosofie worden belicht vanuit Heideggers werk door de herbepaling van het statuut van de subjectiviteit in relatie tot Husserls fenomenologische conceptie (Elisabeth den Hartog) en door een exploratie van de betekenis van Heideggers opvatting van het verstaan voor de hermeneutische filosofie (Gert-Jan van der Heiden).
De bijzondere betekenis van de menselijke eindigheid komt naar voren in een hermeneuse van de betekenis van depressiviteit tegen de achtergrond van Heideggers uitleg van de stemming (Alfred Denker) en in die van de betekenis van de menselijke sterfelijkheid in relatie tot andere hedendaagse interpretaties in het verlengde van Heideggers filosofie (Ben Vedder).
Het prominente thema van de tijd in Heideggers denken is het meest present in de zakelijke thematisering van de actualiteit van Zijn en tijd volgens het tijdsbegrip dat Heidegger in zijn boek zelf ontwikkelt (Vincent Blok) en in de vraag naar de relatie tussen causaliteit, tijd en vrijheid (Gerben Meynen).
Wat dichter bij en ook wat verder af van Heideggers Zijn en tijd, wordt de betekenis geŰxploreerd van twee sleutelbegrippen: dat van het opmerkelijke wilsbegrip van de Entschlossenheit waarin eigenlijke ontslotenheid en vastbeslotenheid worden samengedacht, geplaatst tegen de achtergrond van de problematiek van de traagheid of acedia (Robrecht Vandemeulebroecke) en dat van het Dasein of erzijn dat ten slotte wordt verhelderd vanuit het werk van de Nederlandse dichter Lucebert (Chris Bremmers).
Deze bundel werd ge´nitieerd door Marc Van den Bossche van de afdeling Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Vrije Universiteit van Brussel en werd verder ontwikkeld in samenwerking met de Heidegger-werkgroep die sinds enkele jaren met grote regelmaat aan de Faculteit der Filosofie van de Radboud Universiteit in Nijmegen bijeenkomt voor de bestudering en bespreking van Heideggers werk onder leiding van Chris Bremmers en Ben Vedder.

597

De actualiteit van Martin Heideggers 'Zijn en tijd'

De actualiteit van Martin Heideggers 'Zijn en tijd'

Marc van den Bossche, Chrisjan Bremmers, Alfred Denker, Elisabeth den Hartog - de Haas, Ben Vedder, Gerben Meynen en Vincent Blok

 

2007, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055737895
232 pagina's, Paperback