De actualiteit van het geweten

Chrisjan Bremmers, Machiel Karskens, Frans Vosman, Joos van Vugt, Bas Levering en Peter Verbaan

Filosofen, theologen en historici buigen zich over de vraag naar de actuele betekenis van het geweten, zowel in de filosofische en theologische theorievorming als in de maatschappelijke praktijk.

Het geweten is in de westerse christelijke traditie lange tijd als een hoorbare realiteit ervaren: een innerlijke stem die het handelen van het individu kritisch beoordeelde aan de hand van door God gegeven normen. Tegenwoordig, in het kielzog van secularisering, rationalisering en psychologisering, ervaren velen het geweten niet of nauwelijks meer op deze wijze. Dat neemt niet weg dat het geweten nog steeds krachtig aanwezig is in het denken en spreken van mensen. In menig publiek debat en in menige politieke controverse wordt het geweten in stelling gebracht. Maar wat betekent de term 'geweten' heden ten dage nog? Is het geweten méér dan geïnternaliseerde fatsoensnormen, méér dan een subjectieve beoordeling, méér dan een vaag gevoel, méér dan een stoplap in maatschappelijke discussies?

Ook aan het filosofische en theologische prestige van het geweten is in de loop der tijd afbreuk gedaan. Voor veel wetenschappers is het geweten een betekenisloos concept geworden. Maar is het geweten terecht verbannen uit de wetenschap of is het wellicht tijd voor een rehabilitatie? In deze publicatie van het Soeterbeeck Programma buigen filosofen, theologen en historici zich over de vraag naar de actuele betekenis van het geweten, zowel in de filosofische en theologische theorievorming als in de maatschappelijke praktijk.

596

De actualiteit van het geweten

De actualiteit van het geweten

Chrisjan Bremmers, Machiel Karskens, Frans Vosman, Joos van Vugt, Bas Levering en Peter Verbaan

 

2003, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055734191
266 pagina's, Paperback