Cultuurfilosofie
Katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur

Edith Brugmans, Wil Derkse, Paul van Tongeren, en vele anderen

Dit boek beoogt bij te dragen aan zo'n hedendaagse cultuurfilosofie. Terwijl de meeste publicaties op dit gebied zich beperken tot een kritische en negatieve analyse van de hedendaagse westerse cultuur en hooguit enkele suggesties voor een positieve benadering bevatten, wil dit boek meer. De inzet is te tonen hoe een cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven een positieve bijdrage kan leveren aan de toekomst van onze cultuur.

Reflectie op de eigen cultuur is een kenmerk van alle beschavingen. In de westerse cultuur is deze reflectie van meet af aan ook op een redelijke, argumentatieve wijze ontwikkeld; cultuurfilosofie is daarom een wezenlijk element van de westerse beschaving. Maar in de loop van de twintigste eeuw is de westerse cultuurfilosofie een complexe zaak geworden. Door feitelijke problemen met een mondiale draagwijdte zijn twijfels ontstaan over de houdbaarheid van bepaalde fundamentele grondslagen van de westerse beschaving. Met name diegene waarin waarden en normen doorklinken, die bepalend zijn voor het moderne westerse mens- en wereldbeeld, hebben hun vroegere vanzelfsprekendheid verloren. Dit geldt ook voor het traditionele westerse rationaliteitsbegrip. Het groeiende besef dat het menselijk kennen en handelen wezenlijk verankerd is in het concrete leven, dwingt tot kritische vragen naar de grenzen van de rationaliteit. Deze stand van zaken confronteert een hedendaagse cultuurfilosofie met de volgende opgave. In de eerste plaats dient het problematische karakter van bepaalde westerse normatieve vooronderstellingen en van het westerse rationaliteitsbegrip duidelijk gemaakt te worden. In de tweede plaats dienen verruimingen van en alternatieven voor de bekritiseerde waarden, normen en rationaliteitsconcepties, voorgesteld te worden.

Met bijdragen van Edith Brugmans, Wil Derkse, Paul van Tongeren, Pieter Anton van Gennip, Ben Vedder, Peter Jonkers, Ido Abram, Wouter Achterberg, Koen Boey, Abdulwahid van Bommel, Jan Bransen, Paul Cliteur, W.J. van der Dussen, Henk Geertsema, Bob Goudzwaard, Sander Griffioen, Albert van der Heide, Johan van der Hoeven, Frans Jacobs, Victor Kal, Arslan Karagül, Roel Kuiper, Henk Manschot, Egbert Schuurman, Rob Tielman, J.M.M. de Valk

594

Cultuurfilosofie

Cultuurfilosofie
Katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur

Edith Brugmans, Wil Derkse, Paul van Tongeren, en vele anderen
(full colour editie)

 

2002, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055732906
896 pagina's, Gebonden