Cultuur en cognitie
Het menselijk vermogen om betekenis te geven

Jan A.R.A.M. van Hooff, Douwe Draaisma, Barend van Heusden, Ronald Hünneman en Nico Leenders

De multidisicplinaire verkenning die in Lichaam en geest (2006) begon, wordt hier voortgezet, en verder toegespitst. Het Lichaam heeft plaats gemaakt voor Cognitie, Geest is Cultuur geworden. Cultuur in brede zin omvat alles wat mensen maken, denken en doen - mensen maken cultuur, en omgekeerd maakt de cultuur mensen. Maar wie cultuur bestudeert, ontdekt vroeg of laat dat het geen 'ding' is, dat we als het ware buiten onszelf kunnen bestuderen.

Cultuur blijkt pas te bestaan wanneer het als zodanig door mensen wordt geconstrueerd, in een cognitief proces, dat zich afspeelt in het brein. Bij dit cognitieve proces lijken tekens - zoals beelden, gebaren, symbolen, diagrammen - een cruciale rol te spelen. De mens onderscheidt zich van andere dieren door zijn tekengebruik - hij is het 'animal symbolicum' (Cassirer, Donald, Deacon en vele anderen). Tekens zijn de bouwstenen van beelden, taal, religie, kunst, techniek, wetenschap, filosofie, enz... Maar wat zijn tekens precies? En hoe is het vermogen om tekens te gebruiken in het menselijke brein ontstaan? Hoe maakt ons brein cultuur, en hoe verhoudt die cultuur zich tot wat (nog) geen cultuur is?

Zie ook: Lichaam en geest (2006)

593

Cultuur en cognitie

Cultuur en cognitie
Het menselijk vermogen om betekenis te geven

Jan A.R.A.M. van Hooff, Douwe Draaisma, Barend van Heusden, Ronald Hünneman en Nico Leenders

 

2007, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055738182
256 pagina's, Paperback