Lichaam en geest

Jeroen Bartels, Joost van Baak, Barend van Heusden en Charles Wildevuur

In onze huidige tijd heerst nog altijd de opvatting dat mensen zowel een lichaam hebben als een geest. Deze zienswijze, de dualistische benadering van lichaam en geest die dikwijls wordt toegeschreven aan de invloed van Descartes (1596-1650), is van meet af voorwerp van kritiek geweest. In de laatste decennia is deze kritiek in een stroomversnelling gekomen onder invloed van de neurowetenschappen en het moderne hersenonderzoek.

Hoe kunnen we ons een andere benadering eigen maken waarin lichaam en geest als eenheid worden beschouwd? In deze bundel wordt het probleem van de relatie van lichaam en geest aan de orde gesteld vanuit de filosofie en de psychologie, de neurofilosofie en de bewegingswetenschappen, de taal- en literatuurwetenschap en de kunst.
We gaan hierbij uit van de gedachte dat alleen een multidisciplinaire benadering een bevredigend beeld kan geven van de recente ontwikkelingen en de actuele stand van zaken op het gebied van onderzoek.

Zie ook: Cultuur en cognitie (2007)

592

Lichaam en geest

Lichaam en geest

Jeroen Bartels, Joost van Baak, Barend van Heusden en Charles Wildevuur

 

2006, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055737536
192 pagina's, Paperback