Culturen in meervoud
Aspecten van intercultureel (ped)agogisch handelen in onderwijs, vormingswerk en hulpverlening

Guido Deraeck

De multiculturele samenleving is voor verschillende Europese landen een nieuw gegeven. De veranderde etnische samenstelling van de bevolking en de grote diversiteit aan culturen op ons continent hebben gevolgen op tal van vlakken.

'Culturen in meervoud' is niet de zoveelste publicatie die een bepaald aspect van deze problematiek behandelt maar een bondig overzichtswerk waarin de verschillende aspecten van interculturalisatie onder de loep genomen worden vanuit agogisch standpunt: interculturele communicatie als basisgegeven, intercultureel vormingswerk, intercultureel onderwijs, interculturele hulpverlening. Daarmee is dit boek een waardevol naslagwerk voor wie werkzaam is in het agogisch beroepenveld of voor wie daarvoor opgeleid wordt.

590

Culturen in meervoud

Culturen in meervoud
Aspecten van intercultureel (ped)agogisch handelen in onderwijs, vormingswerk en hulpverlening

Guido Deraeck

 

1999, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055730445
176 pagina's, Paperback