Creatieve democratie
John Deweys pragmatisme als grondslag voor een democratische samenleving

Louis Logister

Het werk van de Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-1952) geniet sinds twee decennia een toenemende internationale belangstelling. Dit boek vormt de eerste grondige uiteenzetting met Deweys antropologie, ethiek en politieke filosofie in het Nederlands taalgebied. Logister beschrijft hoe Dewey in zijn versie van pragmatisme een positieve kijk op de mens ontwikkelt.

De mens is een door gewoonten gedreven wezen dat in staat is op intelligente wijze vorm te geven aan de relatie met zijn natuurlijke en sociale omgeving. Deweys empirische ethiek gaat de discussie aan met de bekende platonische, kantiaanse en utilitaristische opvattingen. Vanuit deze antropologie en ethiek ontwikkelt Dewey een originele notie van gemeenschap en democratie. De realisatie van deze sociaal-politieke concepten vereist een visie op opvoeding en onderwijs van toekomstige burgers. In het kader hiervan besteedt de auteur tevens aandacht aan Deweys pedagogisch-filosofische opvattingen.

Met de reconstructie van Deweys denken levert Logister een filosofische onderbouwing voor een concept van democratie waarbij burgers meer dan nu betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Hiermee wijst hij tevens op de actualiteitswaarde van Deweys filosofie. Het boek is zowel interessant voor vakfilosofen als voor een breder wijsgerig ge´nteresseerd publiek

589

Creatieve democratie

Creatieve democratie
John Deweys pragmatisme als grondslag voor een democratische samenleving

Louis Logister

 

2004, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055735556
320 pagina's, Paperback