Corresponderende denkers
Briefwisselingen van filosofen

Paul van Tongeren, Charles Vergeer, Dick Akerboom, Harm Boukema, Cris van der Hoek, Michel van Nieuwstadt, Max Noordhoek en Michiel Verweij

Een essaybundel over vier belangrijke filosofische correspondenties, die tussen Erasmus en Luther, Friedrich Nietzsche en Malwida von Meysenbug, Bertrand Russell en Ludwig Wittgenstein, en Hannah Arendt en Martin Heidegger.

Erasmus en Luther corresponderen eerst vriendschappelijk en later vijandig over de vernieuwing van spiritualiteit. Hun verzet tegen de uiterlijkheden van het geloof hebben zij gemeenschappelijk maar hun grote verschil in temperament maakt een breuk onvermijdelijk.

Friedrich Nietzsche en Malwida von Meysenbug corresponderen met toenemende venijnigheid over het begin van de vrouwenemancipatie en over Nietzsches steeds vijandiger houding tot Wagner en Schopenhauer. De dwarse en compromisloze denker komt steeds meer alleen te staan.
In de brieven van Bertrand Russell en Ludwig Wittgenstein treedt de filosofische genialiteit van Wittgenstein steeds duidelijker naar voren. Eerst heeft Russell de rol van leermeester maar na voltooiing van de Tractatus in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog eist Wittgenstein meer en meer die rol op.

Hannah Arendt en Martin Heidegger beginnen hun correspondentie met liefdesbrieven. Maar nadat Heidegger zich met het nazisme inlaat en Arendt als jodin vlucht naar Amerika gaat de openhartigheid tussen hen verloren. Heidegger blijft haar zien als zijn favoriete studente terwijl zij al lang zelfstandig een filosofische reputatie heeft verworven.

Deze essaybundel brengt een aantal deskundigen over deze vier belangrijke filosofische correspondenties bij elkaar: Michel Verweij over Erasmus en Luther, Michel van Nieuwstadt en Max Noordhoek over Nietzsche en Von Meysenbug, Harm Boukema over Russell en Wittgenstein, Cris van der Hoek en Charles Vergeer over Arendt en Heidegger. Paul van Tongeren schrijft als kenner van de correspondentie van Nietzsche een inleiding over filosofische correspondenties.

588

Corresponderende denkers

Corresponderende denkers
Briefwisselingen van filosofen

Paul van Tongeren, Charles Vergeer, Dick Akerboom, Harm Boukema, Cris van der Hoek, Michel van Nieuwstadt, Max Noordhoek en Michiel Verweij

 

2004, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055735587
126 pagina's, Paperback