Conservatisme in Nederland ca. 1780-1940

Ronald van Raak (red.)

Een van de onbeantwoorde vragen in de Nederlandse politieke geschiedenis is of er in ons land sprake is geweest van conservatieve groepen of bewegingen en, zo ja, waarin deze conservatieven zich onderscheidden van andere politieke richtingen.

In deze bundel staan het ontstaan van conservatieve bewegingen in de negentiende eeuw en de verhouding tussen conservatisme en fascisme in het Interbellum centraal.

Bijdragen

586

Conservatisme in Nederland ca. 1780-1940

Conservatisme in Nederland ca. 1780-1940

Ronald van Raak (red.)

 

1999, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055730247
144 pagina's, Paperback