Chirurgie en technologie
Een filosofisch essay

Theo Wobbes

In dit boek wordt het dagelijkse handelen van de chirurg en zijn technologische omgeving geanalyseerd aan de hand van opvattingen van denkers die zich met de filosofie van de techniek hebben beziggehouden.

In de laatste anderhalve eeuw hebben zich belangrijke veranderingen op technologisch gebied voorgedaan die een grote, revolutionaire, invloed hebben gehad op het denken van de snijdend specialist, maar ook op die van de patiŽnt. Voor velen lijken er onbegrensde mogelijkheden te zijn. Dezelfde technologische ontwikkelingen bepalen echter ook de grenzen die er aan het chirurgische handelen gesteld moeten worden, niet in de laatste plaats omdat het menselijk lichaam die grenzen in zichzelf heeft. In de chirurgie is de mens de maat der dingen. Ondanks alle ontwikkelingen, tot telepresentie toe, is het uiteindelijk de mens zelf die het moet ondergaan en niet zelden tekort schiet omdat zijn lichaam lang niet altijd is aangepast aan de mogelijkheden die de moderne geneeskunde biedt.
In dit boek wordt het dagelijkse handelen van de chirurg en zijn technologische omgeving geanalyseerd aan de hand van opvattingen van denkers die zich met de filosofie van de techniek hebben beziggehouden. Verschillende aspecten worden kritisch becommentarieerd, waarbij de auteur normatieve aspecten van de technologische ontwikkelingen niet uit de weg gaat. Chirurg zijn betekent immers niet alleen het uitvoeren van handelingen in de operatiekamer. Wat zijn de grenzen van het menselijk lichaam indien het zich laat onderwerpen aan chirurgisch handelen? Wat zijn de drijfveren van de chirurg in zijn dagelijks werk, waar liggen zijn grenzen?
Het boek is niet alleen uitdagend voor snijdende specialisten, die hun beroep van een originele kant belicht zien, maar evenzeer voor hen die de techniekfilosofie toegesneden willen zien op een specifiek terrein, de chirurgie. Chirurgie is immers een technisch vak, waarin gebruik wordt gemaakt van door anderen ontwikkelde technologie.


'Theo Wobbes, hoogleraar in de chirurgische oncologie aan het UMC St Radboud, heeft een mooi boek geschreven. Het schetst een beeld van de chirurgie tegen de achtergrond van technische ontwikkelingen, maar met oog voor de persoon van de patiŽnt en van de chirurg. De auteur is merkbaar geÔnspireerd door zijn leermeester P.J. Kuijjer en D. de Moulin, die beiden belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de geschiedenis van de chirurgie. Reflecties over zaken als het verschil tussen chirurgie en heelkunde, de operatie als het actie, het palperen en de grenzen van de chirurgie leiden tot filosofische beschouwingen over onderwerpen als kennis, het bewustzijn, de integriteit van het lichaam, de heelkracht van de natuur, hemicorporectomie, de mens als de maat der dingen, het geweten van de arts. Tal van (techniek)filosofen komen aan bod, maar de auteur zegt vooral te zijn geÔnspireerd door de fenomenologie.
[...]
Dat neemt niet weg dat de auteur volledig is geslaagd in zijn opzet. Het boek is uitstekend leesbaar. Ik raad het zonder meer aan voor iedereen die wat meer wil weten over de wereld van de chirurgie. Voor chirurgen (in opleiding) is het een must.'
- Wim Dekkers in Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek jaargang 16 - nr. 2 - 2006

584

Chirurgie en technologie

Chirurgie en technologie
Een filosofisch essay

Theo Wobbes

 

2005, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055736362
160 pagina's, Paperback