Chirurgie en Ethiek
Mensbeelden en dilemma's onder het mes

Martien Pijnenburg, Carlo Leget en Theo Wobbes (red.)

Een bundel met bijdragen van chirurgen, psychologen en filosofen over chirurgie en ethiek. Voor deze groepen is dit boek dan ook primair geschreven. Maar daarnaast biedt het ook aan andere betrokkenen in en bij de gezondheidszorg een boeiend palet aan bijdragen over de ethische aspecten

Chirurgen gelden als doeners, als praktisch ingestelde professionals. Zij worden tot de snijdende specialismen gerekend, en niet tot de schouwende. Tijd voor ethische bezinning lijkt dan ook niet aan hen besteed. Toch is chirurgie een door en door moreel geladen onderneming, en chirurgen beseffen dat terdege.
Met regelmaat staan zij voor moreel complexe afwegingen: over wel of niet ingrijpen, over proportionaliteit tussen belastende operaties en verhoopte baten, over de balans tussen prestigieuze successen en patiŽntenbelang.
Ethische afwegingen in de chirurgie worden in belangrijke mate gestuurd door ontwikkelingen buiten de chirurgie: nieuwe technologieŽn openen nieuwe mogelijkheden, maar veranderen ook het arts-patiŽnt contact. Autonomie en mondigheid van patiŽnten zijn vaste verworvenheden geworden. Aandacht voor kwaliteit van leven wint aan aandacht. Marktwerking en commercialisering veranderen het veld waarin gewerkt wordt. Deeltijdwerken komt steeds vaker voor en stelt eigen eisen aan regie en communicatie.
Typisch voor de chirurgie is de ethische refl ectie op de grenzen van de instrumentaliseerbaarheid en manipuleerbaarheid van het menselijk lichaam. Chirurgie is het zorgvuldig balanceren tussen het lichaam als object en subject.
Dit boek bevat bijdragen van chirurgen, psychologen en fi losofen. Voor deze groepen is dit boek dan ook primair geschreven. Maar daarnaast biedt het aan allen voor wie gezondheidszorg ook stof tot nadenken biedt een boeiend palet aan bijdragen over de ethische aspecten van de chirurgie.

Met bijdragen van Martien Pijnenburg, Theo Wobbes, Carlo Leget, Evert van Leeuwen, Arko Oderwald, Paul Spauwen, Jan Anne Roukema, Jolanda de Vries, Peter-Paul Verbeek en Daan van der Vliet

583

Chirurgie en Ethiek

Chirurgie en Ethiek
Mensbeelden en dilemma's onder het mes

Martien Pijnenburg, Carlo Leget en Theo Wobbes (red.)

 

mei 2008, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055738946
112 pagina's, Paperback