Charisma
De fascinatie van leiders

Willem Derkse, Petran Kockelkoren, Sjaak Koenis, Mirjam de Baar, René ten Bos, Antoon Braeckman, Marc De Kesel, Henk Tieleman, Grahame Lock en Dick Pels

Is charisma een psychologische eigenschap of een kwaliteit die een gemeenschap aan een persoon toekent? Valt charisma te leren of blijft het een al dan niet gewenst geschenk? Gave of eigenschap, charisma is meer dan populariteit of beroemdheid. Het is zeldzaam en maakt uitzonderlijke krachten los. Dit boek bevat divere beschouwingen over het raadselachtige fenomeen charisma.

De fascinatie voor charismatische personen begint eenvoudig: je luistert en blijft luisteren. Maar het verklaren van deze fascinatie is ingewikkeld. In deze bundel wordt daartoe een poging ondernomen. Het concept charisma wordt vanuit de meest uiteenlopende perspectieven benaderd.

Aan 'Charisma' werkten de volgende auteurs mee: Toon Braeckman, Grahame Lock, Wil Derkse, Dick Pels, Mirjam de Baar, René ten Bos, Petran Kockelkoren, Marc De Kesel, Henk Tieleman en Marcel Becker.
De filosofen Toon Braeckman, Grahame Lock en Wil Derkse onderzoeken de verdiensten en beperkingen van de theorie over Charisma van de socioloog Max Weber. Het beeld van charisma dat het uitgangspunt vormt voor de gedachtevorming, bepaalt in hoge mate de theorie. Zo neemt Max Weber de profeten uit het Oude Testament als basis voor zijn overwegingen, terwijl voor Wil Derkse het veel kleinere charisma in de relatie tussen meester en leerling het vertrekpunt is.
De auteurs Dick Pels, Mirjam de Baar en René ten Bos bespreken voorbeelden uit de politiek, religie en het bedrijfsleven om hun opvattingen over charisma te verwoorden. Dick Pels schrijft over het fenomeen Pim Fortuyn en Mirjam de Baar over Jomanda. René ten Bos vergelijkt Europese en Amerikaanse opvattingen over leiderschap: charisma hoort bij het Europese concept van leiderschap en heeft geleid tot vele afschuwelijke historische excessen.
Petran Kockelkoren, Marc De Kesel en Henk Tieleman analyseren in hun essays verschillende aspecten van charisma. Tieleman relativeert de werkelijke invloed van een charismatisch leider in westerse bureaucratieën. Kockelkoren onderzoekt de verwantschap tussen de begrippen charisma en aura. De Kesel bekijkt het onderwerp met de freudiaanse bril van Lacan. Sjaak Koenis gaat in op charisma en het verlangen naar gemeenschap. Marcel Becker opent de bundel met een inleiding op het thema.

582

Charisma

Charisma
De fascinatie van leiders

Willem Derkse, Petran Kockelkoren, Sjaak Koenis, Mirjam de Baar, René ten Bos, Antoon Braeckman, Marc De Kesel, Henk Tieleman, Grahame Lock en Dick Pels

 

2006, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055736935
180 pagina's, Paperback