Burgers en hun bindingen

Jaap Gruppelaar

Dit boek besteedt aandacht voor de relatie van de 'civil society' en de (rechts)staat als de verdediger van individuele en sociale waarden en naar de positie van de religie in dit geheel.

Het begrip 'civil society' maakt wereldwijd furore in het politieke debat. En, zoals dat hoort in een politiek debat, de meningen verschillen over de vraag wat met die 'civil society' nu eigenlijk wordt bedoeld. Sommigen zien de 'civil society' vooral als het domein waar men zijn individuele vrijheidsrechten mag en kan ontplooien, terwijl anderen de 'civil society' zien als die sfeer van maatschappelijke geborgenheid waar men juist beschermd is tegen dat individualisme. Deze tegenstelling is opmerkelijk, maar het is ook de vraag of deze tegenstelling wel zo scherp is als zij lijkt. In de problematiek van de 'civil society' komt het beginsel van 'vrije associatie' tot gelding: Burgers en hun bindingen. Deze bundel behandelt diverse aspecten van die problematiek. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de relatie van de 'civil society' en de (rechts)staat als de verdediger van individuele en sociale waarden en naar de positie van de religie in dit geheel. Hierbij komt niet alleen het westers perspectief aan bod, maar ook de actuele situatie in Rusland.

580

Burgers en hun bindingen

Burgers en hun bindingen

Jaap Gruppelaar

 

2000, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055731749
160 pagina's, Paperback