Bewogen hart, verstilde ziel
Filosofische essays over religie en emotie

Walter van Herck, Harald van Veghel, Desirée Berendsen (red.)

Een neerslag van recent onderzoek naar religie, emoties en passies van een aantal academici uit Vlaanderen, Nederland, Finland en Groot-Brittannië.

Emoties genieten sinds de jaren zestig een gestaag groeiende interesse, tegenwoordig staan ze in het brandpunt van de belangstelling. Er is een explosie van filosofische literatuur over het thema en sociologen beschrijven onze samenleving als een emotiecultuur. Ook in het geloof lijkt de subjectieve ervaring veld te winnen ten nadele van rituelen en dogmatiek. Het onderzoek naar de betekenis van emoties voor het religieuze leven is echter nog grotendeels onontgonnen. Wat zijn emoties? Kan de 'bewogenheid' van het religieuze leven gekarakteriseerd worden als 'emotioneel'? Gaat het hier om een eigensoortig type van emoties of gevoelens? Is deze hedendaagse interesse in emoties te vertalen in die voor, bijvoorbeeld, de traditionele notie van het hart? Zijn emoties inderdaad een uitgelezen toegangspoort tot het geloof? Deze bundel is een neerslag van het recente onderzoek naar religie, emoties en passies van een aantal academici uit Vlaanderen, Nederland, Finland en Groot-Brittannië. Filosofische en psychologische emotietheorieën worden onderzocht op hun geschiktheid om het religieuze leven te benaderen. De historische betekenis en ontwikkeling van het emotieconcept worden geschetst. Ook wordt het emotieconcept vergeleken met centrale religieuze "affectieve" begrippen zoals het hart, liefde, overgave en passie.

574

Bewogen hart, verstilde ziel

Bewogen hart, verstilde ziel
Filosofische essays over religie en emotie

Walter van Herck, Harald van Veghel, Desirée Berendsen (red.)

 

2006, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055736614
240 pagina's, Paperback