Bescheidenheid, trots en ijdelheid
Een analytisch-filosofische kijk op de verhouding tussen zelfwaardering en waardering van anderen

Hans Maes

Soms is het ongepast om jezelf te beoordelen vanuit een extern gezichtspunt en soms is het zelfs onmogelijk om dat te doen. Het standpunt van anderen kan dus op twee manieren ontoegankelijk zijn, doch dit betekent niet dat het vanzelf ook als onbelangrijk wordt ervaren. Integendeel, het niet in te nemen standpunt van anderen bepaalt vaak in hoge mate de wijze waarop wij tegen onszelf aankijken. Onze zelfwaardering blijkt zodoende op een onophefbare manier afhankelijk van anderen.

Deze algemene stelling vormt de kern van het voorliggende boek. Ze wordt gaandeweg ontwikkeld en onderbouwd in discussie met de bestaande analytisch-filosofische literatuur. De dubbele asymmetrie tussen zelfwaardering en waardering van anderen wordt door hedendaagse auteurs namelijk vaak miskend. Als zodanig kan men spreken van een opvallende en gemeenschappelijke lacune in de actuele debatten over bescheidenheid, ijdelheid en trots.

"Deze handelseditie van het proefschrift van de auteur is een logisch opgezet, soepel geschreven en met concrete voorbeelden verhelderd betoog. Het biedt een nieuwe filosofische invalshoek op de materie."
H. Gelens, N.B.D., 8-12-2005

572

Bescheidenheid, trots en ijdelheid

Bescheidenheid, trots en ijdelheid
Een analytisch-filosofische kijk op de verhouding tussen zelfwaardering en waardering van anderen

Hans Maes

 

2005, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055736553
208 pagina's, Paperback