De beroepsethiek van fysiotherapeuten en HBO-verpleegkundigen

Christopher Hermans

Een kwalitatief onderzoek naar morele gevoeligheid, waarden, moreel oordeelsvermogen en goede eigenschappen van beoefenaars in de gezondheidszorg.

In dit boek wordt de vraag gesteld wat kenmerkend is voor een ťcht goede fysiotherapeut en HBO-verpleegkundige. Fysiotherapeuten en HBO-verpleegkundigen geven in dit boek in ongeveer 120 interviewfragmenten een visie op professionaliteit op grond van hun werkervaring. Deze visie wordt geordend en verhelderd door een verbinding te maken met (beroeps)ethische inzichten. Daarbij worden vier aspecten van professionaliteit onderscheiden. Ten eerste de morele gevoeligheid die een professional kenmerkt. Ingegaan wordt op intuÔtie, empathie en sympathie. Ten tweede de waarden van een professional en de relatie tussen deze waarden en de waarden van anderen (patiŽnten, collega's). Hierbij komt tevens de multiculturele problematiek waar fysiotherapeuten en verpleegkundigen mee te maken hebben aan de orde. Het derde aspect van professionaliteit is het oordeelsvermogen van een professional. Ten vierde wordt ingegaan op een aantal goede eigenschappen die een professional dient te bezitten. Deze eigenschappen zijn nodig om 'tegenkrachten' voor een goede beroepsuitoefening het hoofd te kunnen bieden, zoals 'een slechte werksfeer', 'het lijden van patiŽnten', 'ongewenste intimiteiten', 'macht van artsen', 'gevleid worden', 'psychosociale problematiek van patiŽnten' en 'sociale druk '.

Dit boek kan docenten aan de opleidingen fysiotherapie en HBO-V helpen om na te denken over beroepsethische en levensbeschouwelijke aspecten van de opleiding. Aandachtpunten voor deze aspecten van de opleiding worden, voor zowel de opleiding tot fysiotherapeut als voor de opleiding tot HBO-verpleegkundige, in een afzonderlijk hoofdstuk besproken.

Het boek is tevens geschikt om gebruikt te worden bij het onderwijs aan studenten. Het combineert vele situaties ('cases') waarmee (toekomstige) fysiotherapeuten en verpleegkundigen in aanraking kunnen komen, met een visie op professioneel handelen. Daarmee is dit boek tenslotte een uitdaging voor elke fysiotherapeut of verpleegkundige die wil nadenken over zijn of haar professionaliteit.

570

De beroepsethiek van fysiotherapeuten en HBO-verpleegkundigen

De beroepsethiek van fysiotherapeuten en HBO-verpleegkundigen

Christopher Hermans

 

2001, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055731961
160 pagina's, Gebonden