Bedrijfsethiek voor HBO

Jan de Leeuw, Jacinta Kannekens, D. Bronkhorst, Ronald Jeurissen, Mu Kaptein, J. Looman, H. Molenaar en N. Welman

Dit boek is ontwikkeld vanuit de intentie recht te doen aan de competenties die samenhangen met de beroepsprofielen van HBO's die opleiden voor functies binnen commerciŽle organisaties. Daarbij kunt u denken aan HEO, HTO, HBO Personeel en Arbeid, Hoger Hotel Onderwijs en Hoger Toerisme Onderwijs. De methode is ook goed bruikbaar binnen opleidingsprogramma's van lerarenopleidingen op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen.

De methode begint met vier inleidende hoofdstukken die betrekking hebben op ethiek, gevolgd door twee inleidende hoofdstukken over beroeps- en bedrijfsethiek. Het vervolg omvat zeven hoofdstukken met specifieke onderwerpen uit de bedrijfsethiek: de bedrijfscode en de integere manager; ethiek en marketing; ethiek en reclame; ethiek en HRM/Personeelsmanagement; ethiek en horeca; ethiek en toerisme; ethiek en mensenrechten. De twee laatste hoofdstukken bevatten specifieke tools: een stappenplan ethiek en een instructie voor debatteren over ethiek.
Speciaal met het oog op zelfstandig studeren is ook een uitgebreide index opgenomen. De methode wordt afgesloten met het notenapparaat.

Ander kenmerken van deze uitgave zijn:
- geschikt als leermateriaal binnen klassiek onderwijs maar ook bij Probleem Gestuurd Onderwijs of bij Project Onderwijs.
- het geeft een complete introductie in bedrijfsethiek en MVO.
- goed leesbaar voor een HBO-student.
- een fraaie vormgeving in een full color opmaak.
- elk hoofdstuk bevat veel schema's ter verduidelijking van de stof.
- elk hoofdstuk eindigt met een aantal cases in opdrachtvorm en een aantal debatstellingen.
- in totaal bevat het boek meer dan honderd cases!


"Een volledig vernieuwd leerboek bedrijfethiek voor hbo en leraaropleidingen mens- en maatschappijwetenschappen. De eerste vier hoofdstukken over ethiek hebben een algemeen inleidend karakter, daarna volgen twee inleidende hoofdstukken over beroeps- en bedrijfsethiek. Het leeuwendeel van het boek bestaan uit zeven hoofdstukken met specifieke onderwerpen uit de bedrijfsethiek. Een hoofdstuk over esthetische debat besluit het boek. Het boek is verzorgd uitgevoerd met veel tekstkaders en afbeeldingen in kleur, de tekst is vakkundig geschreven, het betoog is overzichtelijk gepresenteerd."
NBD Biblion, Wim Fievez, 9 Juni 2006

568

Bedrijfsethiek voor HBO

Bedrijfsethiek voor HBO

Jan de Leeuw, Jacinta Kannekens, D. Bronkhorst, Ronald Jeurissen, Mu Kaptein, J. Looman, H. Molenaar en N. Welman
(4e geheel herziene druk)

 

2006, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055737055
296 pagina's, Gebonden