Als de dood voor de dood
inclusief vertaling Hume Of Suicide

Ton Vink

Dit boek vormt een bijdrage aan de discussie over de ethische en juridische toelaatbaarheid van hulp bij zelfdoding. Na een korte persoonlijke verantwoording en een begripsverheldering volgt een praktisch deel over het feitelijke werk van de suïcidecounselor en een historisch deel met aandacht voor de geschiedenis van dit vraagstuk en een vertaling van het, nog steeds zeer actuele, essay 'Of Suicide' ('Over zelfdoding') van de Schotse filosoof David Hume (1711-1776).

Uit het boek: "De kern van de zaak is natuurlijk dat er strikt genomen maar één persoon is, die over mijn leven mag beschikken. Dat ben ik zelf. De vorm die deze zelfbeschikking krijgt doet er in wezen niet zoveel toe. Het enige voorbehoud is dat de grens aan m'jn zelfbeschikking gevormd wordt door de zelfbeschikking van de ander". "Een mens moet aan het eind van zijn leven gekomen, in een eerlijk en open contact - niet belast door "commissies" - kunnen praten en overleggen over hoe hij binnen de nooit geheel te voorziene mogelijkheden het restant van zijn levensweg ziet. Hij moet daar zelf over kunnen beschikken en aanspraak kunnen maken op eventueel benodigde hulp, ook wanneer het hulp bij een zelfgekozen levensbeëindiging betreft. Aan het criminaliseren daarvan moet dringend een eind gemaakt worden".

558

Als de dood voor de dood

Als de dood voor de dood
inclusief vertaling Hume Of Suicide

Ton Vink

 

2002, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055732845
160 pagina's, Paperback