AlexandriŽ 529
Philoponus en het einde van de antieke filosofie

Koenraad Verrycken

AlexandriŽ: wie kan de naam van deze stad horen zonder te denken aan de brand van de bibliotheken (47 v. Chr.), aan de zelfmoord van Cleopatra en het einde van het PtolemaeÔsche koninkrijk (30 v. Chr.)? Maar de eigenlijke betovering van AlexandriŽ ligt hierin dat het de ondergang van de antieke wereld in opeenvolgende, elkaar overdekkende vormen belichaamt.

'AlexandriŽ 529' behandelt de zoveelste breuk tussen verleden en toekomst en wel het laatste kapitale moment in de strijd van het christendom om de intellectuele alleenheerschappij. In het jaar waarin in Athene de heidense filosofische school werd gesloten (529), publiceert Philoponus in AlexandriŽ een christelijk filosofisch traktaat 'De aeternitate mundi contra Proclum' waarin hij probeert de academische filosofie te kerstenen. Korte tijd later valt het doek over dit christelijk-filosofisch experiment: Philoponus wordt theoloog en de Alexandrijnse filosofie valt, na de christelijke episode- Philoponus, nog voor enkele decennia terug in haar oude plooi. Daarmee wordt duidelijk dat de christelijke filosofie allerminst als voltooiing van het Alexandrijnse neoplatonisme begrepen kan worden, immers de dogmatische theologie van Philoponus komt te staan tegenover een heidens neoplatonisme vooral vertegenwoordigd door Olympiodorus.

557

AlexandriŽ 529

AlexandriŽ 529
Philoponus en het einde van de antieke filosofie

Koenraad Verrycken

 

1998, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055730162
192 pagina's, Paperback