Discipline, toezicht en straf
De geboorte van de gevangenis

Foucault

Michel Foucault (1926-1984) heeft het buitengewone talent om zelfs in de meest onschuldige sociale omgeving de werking van de macht bloot te leggen. Dat zijn observaties in dit inmiddels dertig jaar oude werk voor onze tijd nog niets aan scherpte hebben verloren, is een indrukwekkend bewijs van dit talent. Discipline, toezicht en straf: de geboorte van de gevangenis beschrijft hoe het karakter van de straf sinds de Middeleeuwen verschoof van de fysieke lijfstraf naar het straffen van de geest, met morele disciplinering als doel.

Niet de misdaad wordt bestraft, maar misdadiger wordt onderzocht, wat volgens Foucault leidt 'tot een ondervraging zonder einde, een onderzoek dat zich voortzet in een minutieuze en ongelimiteerde observatie, een oordeel dat het begin vormt van een nimmer afgesloten dossier.'

Discipline, toezicht en straf is een klassieker die een blijvende invloed heeft op ons hedendaagse strafrecht. Toch moet het boek telkens opnieuw gelezen worden om niet te vergeten hoe ongemerkt de morele disciplinering zich voltrekt in de alledaagse praktijk van jurist, arts, pedagoog of architect.

544

Discipline, toezicht en straf

Discipline, toezicht en straf
De geboorte van de gevangenis

Foucault

 

dec 2010, Historische Uitgeverij
ISBN: 9789065540218
445 pagina's, Paperback