De uitgelezen Spinoza

Herman de Dijn

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

Spinoza's denken is geconcentreerd op de vraag naar de weg of wegen tot het heil. Dit blijkt reeds uit de beginbladzijden van zijn Inleiding tot de filosofie (Traktaat over de verbetering van het verstand), die in De Uitgelezen Spinoza worden opgenomen. In zijn meest bekende werk, de Ethica, verloopt de weg naar het heil via een theoretisch-wetenschappelijke kennis van de natuur, meer bepaald van de mens als onderdeel daarvan. Uit zijn andere meesterwerk, het Theologisch-politiek traktaat, blijkt dat Spinoza nog een tweede heilsweg aanvaardt, de weg van een uitgezuiverde, joods-christelijke religie: dit is de weg voor wie niet tot de filosofie is geroepen. In dit werk ontwikkelt Spinoza een verbluffend nieuwe godsdienstwetenschap waarin hij het fundamenteel onderscheid aantoont tussen theoretisch denken en godsdienst. Ook van dit meesterwerk worden hier enkele centrale hoofdstukken opgenomen en van commentaar voorzien.

De reeks Uitgelezen filosofen stelt deze wijsgeren voor door middel van een ruime bloemlezing uit hun geschriften. Uit de grote werken die deze wijsgeren geschreven hebben, worden de belangrijkste delen geselecteerd en zij worden steeds ingeleid door een toelichtend commentaar dat informatie verschaft over de context waarin zij geschreven zijn, de intenties van de auteur en de nog altijd levende relevantie van zijn vraag en zijn benadering.

De reeks staat onder hoofdredactie van Ger Groot en Guido Vanheeswijck. Elk deel afzonderlijk wordt ingeleid en toegelicht door vooraanstaande denkers uit Nederland en Vlaanderen.

54

De uitgelezen Spinoza

De uitgelezen Spinoza

Herman de Dijn
(samenstelling, inleiding en annotatie)

 

2000, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053525098
328 pagina's, Gebonden