Ethiek van de wetenschapscommunicatie

Martin Drenthen, Jaap Willems en Hub Zwart (Red.)

Nieuwe visies, producten en technieken hebben vaak een grote invloed op het leven van veel mensen. Communicatie over innovaties in wetenschap en technologie wordt in de huidige samenleving steeds belangrijker, omdat de kenniskloof die de samenleving verdeelt in weters versus niet-weters groter wordt. Wetenschaps- en techniekcommunicatie is een van die manieren om die kloof te verkleinen.

Maar moet iedereen alles weten? En wanneer is een innovatie rijp om aan de samenleving te worden gepresenteerd? Moet en mag alles wat bekend is ook aan iedereen worden verteld? En wie is verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan? Moeten onderzoekers meewerken aan het populariseren van hun specialisme? En is hun voorlichter dan meer dan his masters voice? Deze en vele andere vragen laten zien dat wetenschapscommunicatie vol dilemma's zit, dat er steeds opnieuw morele keuzes moeten worden gemaakt en dat mensen die actief zijn op dit terrein ook steeds weer met ethische vragen worden geconfronteerd.

Lees het voorwoord

Over de auteurs
Hub Zwart is onder meer hoogleraar filosofie aan de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen en directeur van het Centre for Society and Genomics.
Jaap Willems is hoogleraar Wetenschapscommunicatie en Natuurwetenschappen bij de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit en directeur van het Da Vinci Instituut voor Wetenschapscommunicatie.
Martin Drenthen is docent bij de afdeling Filosofie en Wetenschapssutdie (ISIS) van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit

535

Ethiek van de wetenschapscommunicatie

Ethiek van de wetenschapscommunicatie

Martin Drenthen, Jaap Willems en Hub Zwart (Red.)

 

2007, Uitgeverij Boom Onderwijs
ISBN: 9789085060857
226 pagina's, Paperback