De moeizame worsteling met de nationale identiteit
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis komen historici, politicologen, journalisten en (oud-)politici aan het woord over uiteenlopende onderwerpen uit de parlementaire geschiedenis. Het bevat artikelen, interviews, bronnenpublicaties, necrologieën, boekbesprekingen en een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar.

De angst voor het verlies van de eigenheid van Nederland en de Nederlander is gedurende de afgelopen tien jaar hand over hand toegenomen. Die gegroeide bezorgdheid hangt samen met (inter)nationale ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van de EU, de voortschrijdende globalisering en de toegenomen culturele diversiteit. De bedreiging van de eigen cultuur die velen als gevolg daarvan waarnemen geeft een nieuwe impuls aan de zoektocht naar de nationale identiteit. De discussie over de dubbele nationaliteit, het WRR-rapport over 'identificatie' met Nederland en de opwinding over Máxima's ontkenning van het bestaan van dé Nederlandse identiteit, tonen de actualiteit van het onderwerp maar al te zeer aan.

In dit jaarboek staat de vraag centraal hoe Nederlanders in het verleden zijn omgegaan met hun nationale identiteit. Socioloog en publicist Dick Pels belicht die vraag door de eeuwen heen. Historicus Remieg Aerts vraagt zich af in hoeverre het Nederlandse parlement, zoals dat in de negentiende eeuw tot ontwikkeling kwam, een symbool wilde zijn van de eenheid van de natie. En verder zijn er bijdragen over de invloed van Europa op het Nederlandse denken over de eigen identiteit, over de viering van 4 en 5 mei, en over een aantal Kamerdebatten waarin de Nederlandse eigenheid en identiteit centraal stonden. Zo, bijvoorbeeld, de discussies in de afgelopen twee eeuwen over de vraag wie nu wel en wie nu niet tot het Nederlandse volk behoorde, de debatten over de integratie van 'nieuwe' Nederlanders en, ten slotte, Kamerdebatten over het belang van de Nederlandse taal.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, gevestigd te Nijmegen, is een samenwerkingsverband van de Radboud Universiteit en de Stichting Parlementaire Geschiedenis te Den Haag. Het Centrum publiceert onder meer de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945.

527

De moeizame worsteling met de nationale identiteit

De moeizame worsteling met de nationale identiteit
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

 

2007, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085065067
212 pagina's, Paperback