Gelatenheid
Gemoed en hart bij Meister Eckhart

Gerard Visser

Het zogeheten lege gemoed is een kernbegrip in het werk van Meister Eckhart, de befaamde middeleeuwse mysticus. De filosoof Gerard Visser onderzoekt het mystieke concept van het lege gemoed en plaatst het tegen de achtergrond van Aristoteles' denkbeelden.

De geschiedenis van de verhouding tussen denken en voelen, rationaliteit en affectiviteit in de Europese wijsbegeerte moet nog worden geschreven. Dit boek verheldert een kleine, maar verstrekkende gebeurtenis in deze geschiedenis: de vertaling door Meister Eckhart van de Latijnse begrippen mens of animus met gemŘete, en zijn vereenzelviging van het vonkje intellectus purus bij de mens met een ledic gemŘete - anders gezegd: het lege gemoed.

De middeleeuwse magister houdt het teleologische denken van Aristoteles enerzijds in ere, maar doorbreekt het anderzijds op een wijze die radicale consequenties heeft. Gelatenheid is meer dan een onderzoek naar het wezen van het affectieve: het boek biedt tevens een wijsgerige inleiding in Eckharts denken.

526

Gelatenheid

Gelatenheid
Gemoed en hart bij Meister Eckhart

Gerard Visser

 

2007, Uitgeverij Sun
ISBN: 9789085064923
Paperback