Van Alexander tot Zeus
Figuren uit de klassieke mythologie en geschiedenis, met hun voortleven na de oudheid. Een lexicon

E.M. Moormann en W. Uitterhoeve

De oudheid leeft voort, niet in de laatste plaats in de mythen, legenden en historische verhalen. Met Van Alexander tot Zeus komt in één band een imposant klassiek lexicon ter beschikking.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft SUN twee succesvolle naslagwerken uitgegeven over de klassieke mythologie en geschiedschrijving. Na een reeks heruitgaven en buitenlandse edities is dit materiaal nu gereviseerd, geactualiseerd, aangevuld en bijeengebracht in dit ene lexicon. Het resultaat is een naslagwerk, dat in bijna 250 beschrijvingen een overzicht geeft van de klassieke mythen, legenden en historische verhalen.

De uiteenzettingen laten ook zien hoe de klassieke figuren sindsdien deel zijn gaan uitmaken van de westerse cultuur- en politieke geschiedenis. Koningen en heersers als Agamemnon en Caesar, wijzen als Solon en Sokrates, de goden van de Olympos, halfgoden als Herakles, tragische en epische figuren als Elektra, Dido, Oidipous en Odysseus, schurken als Nero en Caligula - ze zijn niet weg te denken uit de beeldende kunsten, de reflecties over het menselijk bestaan, de moraliserende en politieke literatuur en het theater.

De pers over dit boek
... een ongeëvenaard naslagwerk ... - Die Zeit

519

Van Alexander tot Zeus

Van Alexander tot Zeus
Figuren uit de klassieke mythologie en geschiedenis, met hun voortleven na de oudheid. Een lexicon

E.M. Moormann en W. Uitterhoeve

 

2007, Uitgeverij Sun
ISBN: 9789085064961
550 pagina's, Paperback