Socratisch motiveren

dr. Martin T. Appelo

Hulpverleners en bedrijfsartsen komen het vaak tegen: cliŽnten die anders doen en willen dan wat hun omgeving verwacht. De verschillende partijen gaan de strijd met elkaar aan, graven zich in of keren elkaar de rug toe. Vastlopende en uitzichtloze behandelingen, dreigende arbeidsongeschiktheid en toenemend isolement zijn hiervan het gevolg. Socratisch motiveren is een methode om dit te voorkomen.

Het gesprek gaat met de stroom van de cliŽnt mee en houdt rekening met de oevers of kaders die door de omgeving worden gesteld. De therapeut heeft geen ander doel dan het verduidelijken van de motieven van de cliŽnt en de consequenties die belangrijke anderen daaraan verbinden. Er wordt extreem rekening gehouden met iemands persoonlijkheid, mening, tempo, mogelijkheden en omstandigheden. De methode is congruent tot op het bot. Het past zich bij de cliŽnt en zijn omgeving aan, niet andersom! Socratisch motiveren is nooit gericht op inhoudelijke verandering maar brengt de cliŽnt toch vaak op een ander spoor.

Dit boek biedt naast achtergronden, de ontstaansgeschiedenis en veel praktijkvoorbeelden van socratisch motiveren een uitgebreide beschrijving van de te volgen stappen, van de factoren die het proces mede bepalen en van de meest voorkomende knelpunten en oplossingen daarvoor. Socratisch motiveren bevat een dvd met een demonstratie van de methode bij drie verschillende persoonlijkheidstypen.

514

Socratisch motiveren

Socratisch motiveren

dr. Martin T. Appelo

 

2007, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085064442
152 pagina's, Gebonden