Het oog in de storm - docentendossier
Wegwijs in de filosofie

Ellen Geerlings

De belangstelling voor filosofie is de laatste jaren sterk toegenomen, ook op scholen. Met het oog daarop heeft de filosofe Ellen Geerlings een leergang voor het vak filosofie op HAVO- en VWO-niveau ontwikkeld.

Het oog in de storm behandelt de leerstof uit alle kerndomeinen die door de Stichting Leerplan Ontwikkeling zijn omschreven. Geerlings doet dat gedegen, helder en op toegankelijke wijze. De twee rijk ge´llustreerde handboeken zijn ook geschikt als naslagwerk. Uitgangspunt is de vraag: wat maakt ons tot mens? Aan de hand van voorbeelden leert Het oog in de storm hoe men kan filosoferen, maar ook hoe filosofie als vakgebied is opgebouwd. Tal van belangrijke filosofen worden besproken en vele kernthema's komen aan bod.

Handboek 1 bevat de modules Logica & Retorica, Metafysica, Kenleer en Wetenschapsfilosofie en Kunstfilosofie.

Handboek 2 bevat de modules Ethiek, Sociale & Politieke filosofie, Cultuurfilosofie en Antropologie.

Er verschijnen twee werkboeken voor respectievelijk HAVO en VWO met opdrachten, oefeningen en extra uitleg.

Een docentendossier verschijnt op cd-rom.

513

Het oog in de storm - docentendossier

Het oog in de storm - docentendossier
Wegwijs in de filosofie

Ellen Geerlings

 

2007, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085060666
cdrom pagina's,