Tot hier heeft de Heer ons geholpen
Over godsbeelden en goed gedrag

Herman Vuijsje

Kwesties van religie en moraal zijn tegenwoordig weer brandend actueel. Herman Vuijsje had, hoewel hij zelf iedere antenne voor het metafysische ontbeert, als sociologiestudent al een zwak voor dit onderwerp en koos godsdienstsociologie als specialisatie. Nog steeds is zijn fascinatie zuiver sociologisch: Waar vinden we ankers voor moraal, nu het kerkelijk christendom de meeste West-Europeanen weinig houvast meer biedt? Wat is de betekenis van het inmiddels wijd verbreide 'ietsisme' hierbij? Verloopt de ontwikkeling in Nederland sneller dan in andere landen?

Over deze vragen schreef Vuijsje in Pelgrim zonder god (1991), het verslag van zijn pelgrimstocht Santiago de Compostela-Amsterdam. Zijn nieuwe boek Tot hier heeft de Heer ons geholpen, dat in augustus 2007 verscheen, is te beschouwen als een vervolg hierop.

504

Tot hier heeft de Heer ons geholpen
Over godsbeelden en goed gedrag

Herman Vuijsje

 

2007, Uitgeverij Contact
ISBN: 9789025423551
Ingenaaid