Spinoza
Een leven volgens de rede

Margaret Gullan-Whur

Een van de twee recente biografieën van de beroemde wijsgeer.

De zeventiende-eeuwse filosoof Spinoza werd op vierentwintigjarige leeftijd uit de joodse gemeente gestoten vanwege 'afschuwelijke ketterijen', en werd uiteindelijk door alle kerkelijke leiders gehekeld om zijn theorie dat ieder mens een deel of een aspect vormde van één en dezelfde natuur, dat God en de natuur identiek waren, en dat de rede en niet de openbaring de waarheid over God, of de Natuur onthulde. Zijn theorie werd voor hem de basis voor een onverschrokken kruistocht van de rede tegen bijgeloof en vooroordelen.

Achtentwintig jaar na de laatste Spinoza-biografie maakt dit boek duidelijk hoe Spinoza's centrale opvattingen zich ontwikkelden binnen het bestek van zijn leven. De auteur richt zich vooral op het streven van de filosoof in roerige tijden uitsluitend op basis van de rede te handelen, waarbij ze gebruikmaakt van recent onderzoek, alsmede van niet eerder aangeboorde primaire bronnen. Deze nieuwe aanpak maakt een einde aan de mythe van Spinoza als de verheven asceet. Spinoza komt naar voren als een emotioneel en seksueel kwetsbare man, een arrogante vrouwenhater, wiens filosofische experiment echter niets aan actualiteit heeft ingeboet.

50

Spinoza

Spinoza
Een leven volgens de rede

Margaret Gullan-Whur
(Vertaald door Jabic Veenbaas et alii)

 

2001, Uitgeverij Lemniscaat
ISBN: 9789056372712
429 pagina's, Gebonden