Cassette Nagelaten fragmenten, deel 1 t/m 7

Friedrich Nietzsche

Toen Nietzsche in 1900 overleed, liet hij een groot aantal schriften na met aantekeningen, ontwerpen, schema's en aanzetten tot een gedachte, al dan niet uitgewerkt. Deze massa notities bleef onuitgezocht sluimeren in het Nietzsche-archief, tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw twee Italiaanse filosofen, Giorgio Colli en Mazzino Montinari, de papieren ordenden en voor publicatie gereedmaakten.

Pas bij het verschijnen van de eerste delen in 1967 werd het belang van deze nalatenschap voor een juist begrip van Nietzsches filosofie duidelijk. Deze teksten verschijnen nu voor het eerst in Nederlandse vertaling bij Uitgeverij SUN. De vertaling is van de hand van Mark Wildschut en Michel van Nieuwstadt, die deze niet geringe opgave in gemeenschappelijk overleg hebben aangepakt.

Met een verbluffend resultaat. Lezend in de vertaling voel je je betrokken bij Nietzsches scheppingsproces. De Nachlass is meer dan eens en terecht vergeleken met een atelier, een werkplaats of een laboratorium, waar je de denker en schrijver Nietzsche tijdens zijn arbeid gadeslaan. De Nederlandse editie is gebaseerd op de Duitse editie, die Nietzsches manier van noteren op de voet volgt. Elk deel bevat een notenapparaat en een met de betreffende periode overeenkomende kroniek van Nietzsches leven, die eveneens aan de Duitse editie zijn ontleend. De Nederlandse editie bevat zeven delen.

"Wijsheid voor overmorgen", zoals Nietzsche als titel opperde.

497

Cassette Nagelaten fragmenten, deel 1 t/m 7

Cassette Nagelaten fragmenten, deel 1 t/m 7

Friedrich Nietzsche

 

2007, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085064336
Ingenaaid