Voltaire als vrolijk antwoord op de vergrijzing

Paul Steenhuis

Een essay in boekvorm dat het denken over vergrijzing als thema heeft. Het huidige sombere en negatieve denken over ouderdom en vergrijzing doet absoluut geen recht aan de mogelijkheden die er voor de mens zijn om juist in de latere levensjaren veel van dat leven te maken. Kijk maar naar Voltaire die pas op hogere leeftijd als schrijver, opkomer voor onrechtvaardig behandelden en als man veel van zijn leven wist te maken.

De auteur, onder meer dagbladjournalist en columnist, heeft met zeer vaardige pen in negen treffende hoofdstukjes een heldere lans gebroken voor andere visies op de latere levensperioden. Een informatief en inspirerend werkje.

490

Voltaire als vrolijk antwoord op de vergrijzing

Voltaire als vrolijk antwoord op de vergrijzing

Paul Steenhuis

 

2006, Uitgeverij Cossee
ISBN: 9789059361386