Spinoza

Steven Nadler

Nieuw, maar inmiddels klassiek. De veelgeprezen biografie van Steven Nadler over de beroemde joodse filosoof: helder, zakelijk en volledig.

Baruch Spinoza (1632-1677) is een van de belangrijkste filosofen aller tijden, en weinigen waren zo radicaal en zo omstreden. Hij kwam uit een geslacht van Portugees-joodse kooplieden in Amsterdam. Als jongeman werd hij om zijn ketterse opvattingen verbannen uit de sefardische gemeenschap. De rest van zijn leven wijdde hij aan het zoeken naar waarheid, vrijheid en moreel welzijn. Ook ontwikkelde hij een visie op de 'ware godsdienst' en een verdraagzame staat zonder kerkelijke bemoeienis.

Spinoza beperkt zich niet tot het levensverhaal van de grote filosoof, maar neemt de lezer mee naar het joodse Amsterdam van de zeventiende eeuw en voert hem binnen in de wereld waarin Spinoza na zijn verbanning uit de joodse gemeenschap terechtkwam - het woelige politieke, sociale, intellectuele en godsdienstige leven van de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden.

Spinoza is niet alleen een nieuwe, grote biografie voor filosofen, historici en kenners van het joodse denken, maar ook een helder geschreven standaardwerk voor iedereen met belangstelling voor filosofie, geschiedenis van het jodendom, geschiedenis van het zeventiende-eeuwse Europa en de cultuur van de Gouden Eeuw.

49

Spinoza

Spinoza

Steven Nadler

 

mrt 2007, Olympus non-fictie
ISBN: 9789046700211
535 pagina's, Paperback