Uit verveling

Awee Prins

Nog nooit hebben we het zo druk gehad. Of proberen we met onze rusteloze bedrijvigheid de diepe verveling voortdurend te verdrijven? Awee Prins stelt in zijn proefschrift Uit verveling, dat deze diepe verveling de verborgen grondstemming van onze tijd is. Hij schetst de literaire geschiedenis van de verveling en onderzoekt wetenschappelijke pogingen tot opheldering van dit fenomeen.

Prins schetst in zijn dissertatie de literaire geschiedenis van de verveling, hij geeft een literair overzicht van de 'Taal der verveelden' in de geschiedenis van de westerse cultuur en literatuur. Uitgaande van Heideggers Die Grundbegriffe der Metaphysik, bespreekt hij de uiteenlopende wetenschappelijke onderzoekingen naar de verveling. Bij het voortdurend ontwijken van de verveling geraken wij nooit tot wat de 'diepe verveling' ons te zeggen heeft, aldus Prins. Hij gaat vervolgens op zoek naar een bestaan waarin wij de dingen weer 'recht doen' en vraagt zich af of er in de huidige cultuur, waarin ons zoveel ter beschikking staat, maar nagenoeg niets ons nog werkelijk raakt, een 'andere' omgang met de dingen mogelijk is. Daarbij haakt hij niet alleen aan bij Rilke's 'dingmystiek', Ponge's pleidooi voor de dingen en Heideggers inzicht in de 'concreet oneindigheid' der dingen, maar ook bij Latours recente oproep de 'Realpolitik' in te ruilen voor een 'Dingpolitik'.

487

Uit verveling

Uit verveling

Awee Prins

 

2007, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070994
437 pagina's, Ingenaaid