Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie

Herman Philipse

Bij het verschijnen in 1995 heeft het 'Athe´stisch manifest' in de pers grote commotie veroorzaakt door standpunten die in het boek verdedigd worden.

Moraal is niet te legitimeren door godsdienst. Geloven in een god of goden is irrationeel in de slechte zin des woords. Voorts kan een democratische samenleving niet goed functioneren zonder een grote mate van consensus over fundamentele normen en waarden bij de burgers, zodat 'multiculturalisme' een buitengewoon slecht idee is.
Na 11 september 2001 heeft het thema van godsdienst en moraal een nieuwe actualiteit gekregen.

In de nieuwe uitgave van het 'Athe´stisch manifest' zijn vier essays toegevoegd onder de titel 'De onredelijkheid van religie'.
De nieuwe essays gaan over wetenschap en religie. De onverenigbaarheid van beide wordt beargumenteerd en verschillende wetenschappelijke verklaringen van het verschijnsel godsdienst passeren de revue. Als godsdienstige overtuigingen illusies zijn, zoals op grond van een glasheldere argumentatie wordt betoogd, hoe moeten we dan verklaren dat vrijwel alle volkeren er godsdiensten op na houden?

482

Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie

Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie

Herman Philipse

 

apr 2004, Bert Bakker b.v.
ISBN: 9789035126541
Ingenaaid