De woorden en de dingen

Michel Foucault

De woorden en de dingen, een van de hoofdwerken van Michel Foucault, verscheen in 1966 onder de titel Les mots et les choses. Het baarde opzien door de onorthodoxe wijze waarop Foucault de wordings-geschiedenis van de moderne menswetenschappen analyseert. Hij ontleedt de dubbelzinnige status van de moderne wetenschappelijke blik. De positie van de mens daarin volgt uit het feit dat deze als fundament van kennis de plaats van God heeft ingenomen en tegelijk als object van kennis mens is gebleven.

De woorden en de dingen heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van de filosofie en de geesteswetenschappen, ook in Nederland. Het boek behoort tot de grote klassiekers van de tweede helft van de twintigste eeuw.

478

De woorden en de dingen

De woorden en de dingen

Michel Foucault

 

nov 2006, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085060734
470 pagina's, Gebonden