Praktische ethiek

Alexander von Schmid

Welk vak je later ook uitoefent, vroeg of laat zul je te maken krijgen met ethische kwesties en voor moeilijke keuzes komen te staan. Hoe ga je om met deze zogenaamde dilemma's?

Hoe maak je een goede afweging of ethische keuze? In Praktische ethiek worden ethische problemen op het werk, thuis en in de samenleving besproken. Het vakgebied ethiek gaat in op argumenten en op de mogelijkheid om alternatieven te bedenken.

Deel 1 schetst een algemeen kader waarin het leren nadenken over ethische problemen centraal staat. Daarin komt aan de orde waarom ethiek belangrijk is, wat een ethisch probleem is, hoe je een geschikt standpunt daarover kunt innemen en hoe je dat kunt beargumenteren en bediscussiėren. In deel 2 komen specifieke ethische problemen aan de orde uit het beroeps- en bedrijfsleven, zoals internetten in de tijd van de baas, klokkenluiden, produceren in landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten, topsalarissen of de 'graaicultuur' van topmanagers.

Praktische ethiek biedt door de oplossingsgerichte benadering studenten een praktisch handvat bij het nadenken over ethische problemen.

450

Praktische ethiek

Praktische ethiek

Alexander von Schmid

 

2006, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085060932
176 pagina's, Paperback