Darwin voor dames
Over feminisme en evolutietheorie

Griet Vandermassen

In Darwin voor dames brengt filosofe Griet Vandermassen het conflict tussen het feminisme en de biologische wetenschappen in kaart. Ze stelt dat feminisme en de biologische wetenschappen - en dan vooral de evolutionaire psychologie - elkaar niet alleen nodig hebben, maar zelfs krachtige bondgenoten kunnen worden.

Tussen het feminisme en de biologische wetenschappen heeft het nooit echt geboterd. Veel feministen beschouwen het darwinistische denkkader als een uiting van genetisch determinisme en seksisme. Op hun beurt verdenken evolutionaire wetenschappers feministen ervan te ideologisch en antiwetenschappelijk te werk te gaan. In hoeverre kloppen hun argumenten? En wat hebben beide partijen erbij te winnen als ze naar elkaar luisteren?

In Darwin voor dames brengt filosofe Griet Vandermassen het conflict in kaart. Ze stelt dat feminisme en de biologische wetenschappen - en dan vooral de evolutionaire psychologie - elkaar niet alleen nodig hebben, maar zelfs krachtige bondgenoten kunnen worden. Een goed begrepen darwinistisch perspectief op de menselijke natuur en op de seksen is noodzakelijk om de grote vraagstukken binnen het feminisme op te lossen en een haalbaar programma van sociale hervorming te ontwerpen.

Griet Vandermassen gaat in op vrouwonvriendelijkheden in de wetenschap, maar betoogt ook dat feministische wetenschap als zodanig niet bestaat.

"Zij is misleid door feministen. Zeer goed onderbouwd en bijzonder scherp geschreven." - Intermediair 7 juli 2005

"Een boeiend en toegankelijk historisch overzicht van zowel de evolutietheorie als het feminisme." - Knack, 25 mei 2005

"Darwin voor dames is een magnifiek boek. Onbevooroordeeld, grondig en met een grote kennis van zaken belicht Vandermassen de tekortkomingen van de huidige feministische theorievorming." - Divazine, juni 2005

Griet Vandermassen is filosofe en, zoals zij zichzelf noemt, 'darwinistisch feministe'. Zij doet onderzoek naar het conflict tussen feminisme en darwinisme aan de faculteit letteren en wijsbegeerte van de Universiteit Gent.

447

Darwin voor dames

Darwin voor dames
Over feminisme en evolutietheorie

Griet Vandermassen

 

2005, Uitgeverij Nieuwezijds
ISBN: 9789057122040
240 pagina's, Paperback