Waanzin en natuur
Over Darwin en de psychiatrie

A. de Block

Darwins evolutietheorie heeft een enorme impact op ons mens- en wereldbeeld. Ook in de psychiatrie spelen darwinistische thema's zoals de 'mind-body kwestie' en het 'nature-nurture debat'. De Block benadrukt dat het darwinistische standpunt rekening houdt met alle factoren - dus genen en opvoeding - en dat het darwinisme daardoor ook intrinsiek verbonden is met de psychologie en de antropologie.

Cultuur speelt een heel belangrijke rol bij het tot stand brengen van psychische stoornissen en bij het onderscheiden van normaal en abnormaal. Maar ook zeggen deze laatste twee iets over de cultuur. In hoeverre bepalen psychische stoornissen onze sociale en culturele omgeving en welke darwinistische principes liggen daaraan ten grondslag? Kenmerkend is dat de evolutietheorie zoekt naar ultieme verklaringen en oorzaken terwijl andere wetenschappen zich meer toeleggen op nabije antwoorden. De evolutietheorie zegt volgens de auteur daarom meer iets over 'zin'. Een must voor alle gedragswetenschappers.

443

Waanzin en natuur

Waanzin en natuur
Over Darwin en de psychiatrie

A. de Block

 

2006, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085061540
212 pagina's, Paperback