Kernbegrippen in de politieke filosofie
Een herwaardering

Henk E.S. Woldring

Kernbegrippen in de politieke filosofie gaat over woorden die iedereen gebruikt, zoals samenleving, democratie, staat, rechtvaardigheid en vrijheid. Ook in de sociale en politieke filosofie nemen deze woorden een centrale plaats in, maar bestaat er onduidelijkheid over hun betekenis.

De auteur laat zien dat vooral in het liberale denken - dat tegenwoordig dominant is - veel van de oorspronkelijke betekenis van die begrippen verloren is gegaan. Hij maakt duidelijk dat het voor de kwaliteit van een democratische staat en samenleving van groot belang is de authentieke betekenis van die begrippen te achterhalen.

Verkorte inhoudsopgave
1 Het doel van de staat
2 Civiele samenleving en de staat
3 Grondslagen van de democratie
4 Sociale rechtvaardigheid
5 Vrijheid als manier van leven
6 Ontmoeting met de vreemdeling
- Slotwoord: het verraad van politici
-Namenregister

Prof.dr. Henk E.S. Woldring is emeritus-hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit en lid van de Eerste Kamer voor het CDA.

44

Kernbegrippen in de politieke filosofie

Kernbegrippen in de politieke filosofie
Een herwaardering

Henk E.S. Woldring

 

2001, Coutinho
ISBN: 9789062832422
164 pagina's, Paperback