Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme

Jan van der Stoep

Lange tijd was het taboe te wijzen op het conflictueuze en uitsluitende karakter van culturen. Er werd vooral ingezet op een actief achterstandsbeleid. Tegenwoordig is het echter bon ton alle nadruk te leggen op aanpassing aan de binnen onze samenleving geldende regels en omgangsvormen. Gebrekkig integratie wordt gezien als een cultureel en niet als een maatschappelijk probleem.

In dit proefschrift wordt, als bijdrage aan het debat, een inleiding gegeven in het denken van de Franse socioloog en cultureel antropoloog Pierre Bourdieu (1930-2002). Voor diens werk tooaangevende begrippen als 'veld', 'habitus' en 'symbolisch kapitaal' worden uitgrebeid toegelicht. Een belangrijke verdienste van de theorie van Bourdieu, zo wordt betoogd, is dat zij de maatschappelijke voorwaarden zichtbaar maakt waaraan moet zijn voldaan, willen burgers een geest van openheid en tolerantie kunnen ontwikkelen en zelfstandig een visie op het goede leven kunnen vormen. Dat levert nieuwe inzichten op voor de politieke filosofie, met name wanneer het gaat om de verhouding tussen maatschappelijke gelijkheid en cultureel verschil. Omgekeerd moet echter ook gevraagd worden naar het eigen 'ultimate concern' van Bourdieu. Welke positie neemt hij zelf in binnen het politiek filosofische debat en welke invulling geeft hij aan een begrip als 'rechtvaardigheid'?

Jan van der Stoep is post-doc onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en directeur van het Instituut voor CultuurEthiek te Amersfoort. Hij hoopt op 2 november 2005 te promoveren op dit proefschrift om 13.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit.

433

Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme

Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme

Jan van der Stoep

 

2005, Kok
ISBN: 9789043511988
268 pagina's, Paperback