De lege tolerantie
Over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland

Marcel ten Hooven

Het complete debat over de typisch Nederlandse tolerantiecultuur in één boek bijeengebracht, in een achttiental korte bijdragen waarin bekende auteurs een standpunt innemen. Het boek is daarnaast voorzien van heldere filosofische en historische inleidingen: wat bedoelen we eigenlijk met 'tolerantie'? Hoe is en wordt het woord gebruikt? Wat zijn de historische wortels van de Nederlandse tolerantie?

Tolerantie lijkt in deze tijd de gedaante aan te nemen van onverschilligheid en achteloosheid, onder het motto: 'Ik keur alle levenswijzen goed, als ik er maar geen last van heb'. Dat liberale beginsel lijkt een nuchtere, verstandige formule voor vreedzaam samenleven, maar het blijkt een illusie zodra mensen met botsende denkbeelden over waarden met elkaar te maken krijgen, zoals in pluriforme en veelkleurige samenlevingen als de onze. Het debat in De lege tolerantie leidt ondermeer tot een beroep op een minder vrijblijvende, minder 'lege' tolerantie. Maar dan worden we geconfronteerd met een lastig dilemma: hoe ons staande te houden in het conflict tussen eigen identiteit en open respect voor de ander en de vreemde? In elk geval kunnen we dan niet langer genoegen nemen met een tolerantie die eigenlijk niet veel meer is dan het waarborgen van ieders 'autonomie'.

Voor een algemeen, in maatschappelijke thema's geïnteresseerd publiek, dat de meer verfijnde reflectie niet schuwt. Uitgave tijdens de Boekenweek. Presentatie in maart in de vorm van een debat, in samenwerking met dagblad Trouw.

Politiek journalist Marcel ten Hooven (Trouw) vroeg publicisten, filosofen, juristen, historici, en sociologen om in telkens korte, persoonlijke bijdragen hun licht over dit probleem te laten schijnen. Speciale aandacht krijgt daarbij de vraag in hoeverre de Nederlandse gedoogcultuur op dit punt inspirerend kan zijn, of juist een steen des aanstoots.
Met bijdragen van Remig Aerts, Jos de Beus, Paul Cliteur, Herman de Dijn, Marlies Galenkamp, Hans Goslinga, Ger Groot, Joke Hermsen, Pieter Hilhorst, James Kennedy, Andreas Kinneging, Ernst Kossmann, Sjaak Koenis, Rick Lawson, Jan-Willem Sap, Kees Schuyt, Bas van Stokkom, Kars Veling, Theo de Wit, Anton Zijderveld, en een inleiding door de redacteur.

43

De lege tolerantie

De lege tolerantie
Over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland

Marcel ten Hooven

 

2001, Boom
ISBN: 9789053526927
304 pagina's, Paperback