Gegeven
Ethische essays over het leven als gave

Theo de Boer en Angela Roothaan

De huidige westerse cultuur wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op de menselijke autonomie, het vermogen en de opdracht je eigen leven zelf vorm te geven. Toch ervaren mensen dat zij juist op essentiŽle momenten geen of nauwelijks invloed hebben op hun leven. Je bestaan, je sterfelijkheid, je afhankelijkheid van de ander (met hoofd- of kleine letter) - het zijn aspecten van het menselijk leven die een streep lijken te trekken door de autonomiegedachte: het leven is gegeven.

In Gegeven verkent een zevental ethici hoe je die gedachte zinvol kunt verwerken: niet door die te ontkennen, maar door als autonome mens je verhouding tot dit gegeven-zijn te zoeken.

Deze bundel staat onder redactie van dr. Theo Boer, universitair docent systematische theologie (christelijke ethiek) vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk bij de Universiteit Utrecht en dr. Angela Roothaan, universitair docent ethiek en wijsbegeerte & spiritualiteit aan de Vrije Universiteit. Als auteurs werken verder mee: dr. Jan Jans, prof.dr. Frits de Lange, dr. Carlo Leget, dr. Els Maeckelberghe, prof.dr. Frans Vosman en dr. Jacques Schenderling.

423

Gegeven

Gegeven
Ethische essays over het leven als gave

Theo de Boer en Angela Roothaan

 

2003, Boekencentrum
ISBN: 9789023913610
154 pagina's, Paperback