Een kleine filosofie van de moord

Connie Palmen

"Het ideaal behoort tot de wereld van de voorstellingen, een symbolische wereld, een fictionele wereld. Het is niet echt. Je kunt er geen verhouding mee beginnen. De verhouding die je met een ideaal hebt is een verhouding in je eigen, veilige wereld van de fantasie, een wereld waarin je zelf natuurlijk fantastisch bent en die ander ook, en waarin die liefde ook fantastisch is, hoe kan het anders in een ideale verhouding. God snurkt niet."

Connie Palmen is, behalve een van de belangrijkste Nederlandse romanschrijvers van deze tijd, ook een uiterst begaafd essayiste. Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates (1992) en Echt contact is niet de bedoeling (2000) leverden daarvan eerder het bewijs. Palmens beschouwingen maken thematisch onlosmakelijk deel uit van haar fictionele oeuvre, en kenmerken zich door dezelfde tegelijkertijd heldere en bedachtzame toon. Maar waar Palmen in haar romans de werkelijkheid onderzoekt, fungeert die werkelijkheid in haar essays vooral als uitgangspunt.

In Een kleine filosofie van de moord zijn vier essays gebundeld waarin de vraag centraal staat welk effect roem heeft op het publiek. Een ervan is het geruchtmakende essay over de verbanden tussen de moord op Pim Fortuyn en Palmens kort nadien verschenen roman Geheel de uwe.

422

Een kleine filosofie van de moord

Een kleine filosofie van de moord

Connie Palmen

 

2004, Prometheus
ISBN: 9789044605099
Gebonden