Ode aan de vrijheid
De liberale traditie

Daan de Neef (red)

In Ode aan de vrijheid presenteren vooraanstaande liberalen hun intellectuele helden, waaronder denkers als Spinoza, Locke en Mill, maar ook recentere filosofen als Rawls en Fukuyama. Op deze wijze worden de wortels van het liberalisme blootgelegd en getoetst aan de hedendaagse realiteit.

De klassiek filosofische vragen van de vroege liberalen blijken ook nu nog actueel: In hoeverre mag een overheid zich bemoeien met haar burgers? Wat zijn de voorwaarden van een goed functionerende maatschappij? Luidt de liberale democratie het einde van de geschiedenis in? En waarom moet het liberalisme zich steeds weer vernieuwen?

Jozias van Aartsen over Thorbecke
Frits Bolkestein over Rawls
Paul Cliteur over Immanuel Kant
Frank de Grave over Hugo de Groot
Ayaan Hirsi Ali over John Stuart Mill
Daan de Neef over Spinoza, Montesquieu, Locke, Berlin en Fukuyama
Geert Wilders over Alexis de Tocqueville

418

Ode aan de vrijheid

Ode aan de vrijheid
De liberale traditie

Daan de Neef (red)

 

2004, Veen Magazines
ISBN: 9789076988498
108 pagina's, Paperback