Gödel
Logische paradoxen en mathematische waarheden

Gianbruno Guerrerio

De wiskundige Kurt Gödel werd wereldberoemd dankzij zijn 'onbeslisbaarheidsstelling', waarin hij bewees dat binnen een formeel systeem vragen kunnen bestaan die - binnen dat formele systeem - niet bewijsbaar waar en ook niet bewijsbaar onwaar zijn. Daarmee verwees hij de theorie dat de wiskunde een afgesloten systeem is naar het rijk der fabelen.

Wenen was aan het begin van de twintigste eeuw het middelpunt van Europa. Iedereen die getuige wilde zijn van de vernieuwingen op het gebied van de beeldende kunst, de wetenschap en de filosofie trok naar de Oostenrijke hoofdstad. Zo ook Kurt Gödel. In 1923 schreef hij zich in aan de universiteit, waar hij college kreeg van de grootste wiskundigen van zijn tijd. Toen, in 1933, Hitler aan de macht kwam in Duitsland en ook Oostenrijk in de greep raakte van het nationaal-socialisme, had Gödel zijn 'onbeslisbaarheidsstelling' al gepubliceerd. Hij trok zich weinig aan van de politieke ontwikkelingen, tot één van zijn vroegere docenten werd vermoord door een nationaal-socialistische student.

In een rijk geďllustreerd overzichtswerk gaat de logicus Gianbruno Guerrerio dieper in op leven en werk van een van de grootste wetenschappers van de vorige eeuw.

417

Gödel

Gödel
Logische paradoxen en mathematische waarheden

Gianbruno Guerrerio

 

2004, Veen Magazines
ISBN: 9789076988511
168 pagina's, Hardcover