Waarheid en cultuur

Friedrich Nietzsche

Nietzsche behandelt in deze bundeling van zijn vroege werk belangrijke kwesties als de rol van het onderwijs in de cultuur van morgen en de herkomst van het verlangen naar waarheid. Zijn beschouwingen over de wezenlijke trekken van de negentiende-eeuwse cultuur zijn ontnuchterend.

Herziene, geactualiseerde druk, in een nieuwe uitvoering

408

Waarheid en cultuur

Waarheid en cultuur

Friedrich Nietzsche

 

2003, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053527993
208 pagina's, Paperback