Toerekeningsvatbaarheid
Over handelingsvrijheid

Antoine Mooij

De kwestie van de toerekeningsvatbaarheid roept tal van vragen op. In dit boek worden de 'ins en outs' van de toepassing van dit begrip besproken. Voor een goed begrip van deze problematiek wordt het achterliggende mensbeeld geschetst waaruit de vragen omtrent het toerekenen, de aard van de menselijke handeling en de wilsvrijheid voortvloeien.

397

Toerekeningsvatbaarheid

Toerekeningsvatbaarheid
Over handelingsvrijheid

Antoine Mooij
(tweede druk 2007)

 

2004, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085060819
248 pagina's, Paperback